REGULAMIN – COVID 19

Zasady obowiązujące w czasie trwania COVID-19

Prosimy o zapoznanie się z zasadami obowiązującymi w czasie trwania COVID-19:

– Na zajęcia może uczęszczać wyłącznie uczestnik bez objawów chorobowych oraz którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

– Uczestnicy mogą być przyprowadzani do szkoły i odbierani z niej wyłącznie przez opiekunów/rodziców bez objawów chorobowych.

– Wszystkie osoby wchodzące na teren obiektu mają obowiązek dezynfekowania dłoni.

– Opiekun/rodzic powinien być przygotowany na szybką i skuteczną komunikację z trenerami. W razie problemu z odebraniem telefonu ze szkoły należy pilnie oddzwonić.

– Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u uczestnika objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę i kaszel, uczeń taki zostanie odizolowany w wyznaczonym miejscu. Następnie opiekun/rodzic zostanie niezwłocznie powiadomiony o konieczności odebrania uczestnika ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

– Na terenie obiektu obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa (wyjątek stanowią zajęcia).

– Na terenie obiektu obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, osłona twarzy podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

– Uczestnik powinien mieć swój napój w podpisanej imieniem i nazwiskiem butelce/ bidonie.

– Należy na bieżąco sprawdzać informacje dotyczące funkcjonowania szkoły.

– W przypadku, gdy w określonym mieście lub całym państwie rząd wprowadzi obostrzenia uniemożliwiające prowadzenie w szkole zajęć stacjonarnych, wszystkie zajęcia regularne przechodzą w tryb kształcenia na odległość – zajęcia online.

Przypominamy także o obowiązku wypełnienia i oddania w recepcji lub do trenera oświadczenia na temat stanu zdrowia dziecka. Oświadczenie można otrzymać i wypełnić na miejscu lub pobrać samodzielnie ze strony www.stperfect.pl

Dodatkowo, w trosce o zdrowie swoje i innych prosimy o bezwzględną rezygnację z udziału w zajęciach, jeśli:

– u Państwa lub Państwa dziecka występują jakiekolwiek objawy przeziębienia lub grypy
– są Państwo objęci lub Państwa dziecko jest objęte kwarantanną lub izolacją
– w ciągu ostatnich 14 dni mieli Państwo lub Państwa dziecko miało kontakt z osobą z prawdopodobieństwem zakażenia, zakażoną lub chorą na COVID-19.

Z naszej strony zapewniamy środki do dezynfekcji rąk. Poddajemy systematycznej dezynfekcji powierzchni dotykowych, poręczy, klamek. Sale regularnie wietrzymy i dezynfekujemy.

OTWARTY NABÓR 2020/2021
MISTRZOSTWA POLSKI DZIECI W FITNESS 2020r.
Menu